Historia

Historia

Jeżeli chciałbyś podzielić się informacjami, historią czy materiałami (zeszyty, zdjęcia,
ulotki itp. ) z warsztatów w Tenczynie  z poprzednich lat,  to bardzo prosimy o przesłanie na adres email
archiwum@warsztatytenczyn.pl

Chcielibyśmy umieścić na stronie w historii jak najwięcej  informacji od początku powstania warsztatów. Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za przesłanie jakichkolwiek materiałów   

Historia powstania warsztatów

Pierwsze warsztaty w Tenczynie to rok 1996. Warsztaty zostały zoorganizowane przez służby intergrupy Galicyjskiej która skupiała grupy od Przemyśla aż po Cieszyn. Warsztaty na początku były poświęcone 12 Tradycją. Po paru latach doszło 12 Kroków. Oraz 12 Koncepcji .W tych latach  w Polsce były to pierwsze warsztaty poświęcone krokom oraz tradycją . 

Gdy w Regionie zaczeły powstawać Intergrupy, warsztaty w Tenczynie zaczeły organizować co dwa lata intergrupy które zgłosiły chęć prowadzenia warsztatów . W 1996 roku w regionie fukcjonowało 5 intergrup – małopolska, kresy, podgórze, podbeskidzie, podkarpacie.

  Organizatorzy warsztatów –  Intergrupy  

1997–2000 –  MAŁOPOLSKA

2001 – PODBESKIDZIE

2002- 2003 – MAŁOPOLSKA

2004-2005 – MAŁOPOLSKA/PODBESKIDZIE

2006-2008 – MAŁOPOLSKA

2009-2010 – PODBESKIDZIE

2011- 2012 – PODGÓRZE

2013-2014 – MAŁOPOLSKA

2015-2016 – KRESY

2017-2018– MOST

2019-2020 -PODGÓRZE

2021-2022 – MAŁOPOLSKA

2023 – 2024 -PODHALE

Doświadczenia współzałożycieli warsztatów w Tenczynie

Michał AA  z Rabki 

Chciałem się podzielić swoimi wspomnieniami z Warsztatów w Tenczynie, które są tam organizowane już ponad 25 lat. Miałem ten przywilej, że współuczestniczyłem w zainicjowaniu warsztatów w tym miejscu. Sam wielokrotnie na zaproszenie Przyjaciół z grupy STER z Poznania uczestniczyłem we wspaniałych Dniach Skupienia dla Anonimowych Alkoholików organizowanych od lat osiemdziesiątych w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. Idei powstania podobnej możliwości spotkań na naszym terenie towarzyszyły co najmniej dwie potrzeby: jedną z nich była potrzeba znalezienia miejsca bliżej niż Zakroczym, bo jednak dla wielu członków Wspólnoty z obszaru działania naszej Intergrupy czterodniowy wyjazd do odległego Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu był nieosiągalny. Druga potrzeba wychodziła z obserwacji służb naszej intergrupy, że wspólnota nasza cierpi na ogromny brak znajomości Dwunastu Tradycji AA, a co za tym idzie konieczności ich propagowania wśród jak najszerszej grupy uczestników AA. Ponieważ ja już od pewnego czasu miałem prywatny kontakt z ojcem Robertem Wieczorkiem, Kapucynem z Tenczyna, zasugerowałem żebyśmy może tam skierowali swoje kroki, tym bardziej, że podobnie jak w Zakroczymiu, tak i w Tenczynie gospodarzami tych wyjątkowych miejsc byli Bracia Mniejsi Kapucyni. I tak to dzięki naszym rozmowom i przychylności Braci Kapucynów zainicjowaliśmy tam nasze spotkania Warsztatów Dwunastu Tradycji.

Z czasem do tego programu dołączyły Kroki a od pewnego czasu i Koncepcje AA. Na spotkania te, mające charakter otwarty, przyjeżdżało wiele osób z terenu dawnej Galicji (intergrupa Małopolska skupiała na początku grupy od Cieszyna aż po Przemyśl) jak i z czasem spoza niej. Przy okazji tych spotkań zaczęto też organizować mityngi bratnich wspólnot dwunastokrokowych, takich jak Al-Anon czy DDA. Jeśli chodzi o organizatorów to dosyć długo byli to wolontariusze z naszej Intergrupy. Dopiero po powstaniu Regionu Galicja i powołaniu szeregu nowych Intergrup wchodzących w skład nowo powołanego Regionu, zrodziła się idea, aby co dwa lata warsztaty były organizowane przez inną intergrupę. I tak jest do dzisiaj. Przy okazji spotkań można też było sobie zakupić literaturę AA czy Al-Anon. Z czasem spotkania odbywały się cztery razy w roku – od piątkowego popołudnia do niedzielnego obiadu, w marcu, czerwcu, wrześniu i listopadzie. W międzyczasie przybywało chętnych uczestników a frekwencja w szczytowym okresie przekraczała nieraz 200 osób na jednym spotkaniu.

W trakcie tych spotkań pojawiali się na nasze zaproszenie goście specjalni – przyjaciele naszej Wspólnoty, profesjonaliści, itp. Pamiętam że prelegentami na naszych warsztatach byli między innymi ksiądz Darek Kwiatkowski, obecny powiernik klasy A w Radzie Powierników Służby Krajowej, doktor Bohdan Woronowicz, nasz wielki Przyjaciel czy też wieloletni uczestnik naszych Warsztatów ksiądz Mirosław Żak, pełniący też wielokrotnie przy tej okazji rolę spowiednika dla chętnych jak i osoby duchownej, z którą mieli szansę porozmawiać ludzie wątpiący czy poszukujący Siły Wyższej. Pewną tradycją stała się też msza święta dla chętnych, odprawiana w kaplicy ośrodka w niedzielę na zakończenie spotkań. Zaś w sobotnie wieczory często odbywały się zabawy taneczne, projekcje ciekawych filmów czy koncerty. Mnie szczególnie mocno utkwił w pamięci koncert piosenki poetyckiej barda krakowskiej Piwnicy pod Baranami, nieżyjącego już niestety Piotra „Kuby” Kubowicza. Koncert ten na jego uczestnikach zrobił ogromne wrażenie.

Bardzo cieszy mnie fakt, że powoli ustępująca pandemia pozwala nam na powrót do Warsztatów w Tenczynie  również w konwencji spotkań w realu, choć i czas pandemii nie powstrzymał organizatorów od organizowania Warsztatów on-line. Ja sam, choć nie bywam na całych spotkaniach, staram się zawsze, jeśli to tylko możliwe, przyjechać w trakcie trwania warsztatów choć na kilka mityngów w sobotę przed południem.

 

 

Tadeusz AA „czarny” z Krakowa 

Historia Tenczyna zaczęła się od lat ok. 90, ponieważ ja , Michał, Basia, Witek z Gliwic i wielu innych jeździło w końcu lat 80 do Zakroczymia na „Dni Skupienia” .Tam oprócz uroczystości religijnych mieliśmy w programie kilka mityngów AA o tematyce bardziej refleksyjnej, niż konkretnie o Programie 12 Kroków czy 12 Tradycji, a Koncepcje nie były wtedy nam znane. Po którymś ze spotkań w Zakroczymiu ja, Michał, Leszek R. z Krakowa – jako Służby intergrupy Galicyjskiej (skupiała grupy z całej południowej Polski) podjęliśmy poszukiwania miejsca na naszym terenie by kontynuować takie spotkania jak „dni skupienia”, by mogło więcej osób z naszego terenu uczestniczyć w takich spotkaniach trzydniowych. Michał znał klasztor kapucynów w Tenczynie i wiedział, że trwa tam budowa domu pielgrzyma i jak najbardziej nam ta lokalizacja podobała się.

Pierwszy Michał pojechał do Ojców Kapucynów z pytaniem czy moglibyśmy zorganizować takie spotkania AA jak w Zakroczymie u nich. Byli chętni nam udzielić gościny, ale jeszcze trwała wtedy budowa domu dla pielgrzymów. Około 1993 lub 1994 roku zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie w Tenczynie, zupełnie zmieniając formułę dni skupienia na warsztaty 12 Tradycji AA i głównym organizatorem była służba Intergrupy Galicyjskiej, a głównym spikerem był Leszek R. z Krakowa – wtedy Rzecznik po Michale z Rabki. Dom jeszcze nie był w pełni ukończony i nie miał kompletnego wyposażenia, ale nam to nie przeszkodziło w dobrym spotkaniu licznej rzeszy ludzi z AA i ich rodzin.

Z czasem Warsztaty w Tenczynie stały się stałym punktem działania służb AA i bardzo zaangażowali się ludzie z Oświęcimia w przygotowanie kolejnych warsztatów, a potem kiedy po 1996 r powstały inne Intergrupy w Regionie GALICJA przejęły służbę organizatora kolejnych 2 letnich cyklów warsztatowych w tematyce naszych 3 Legatów – Zdrowienia, Jedności i Służby.

W Tenczynie zaczęliśmy spotkania Konferencji Regionu Galicja – jako coroczne cykliczne wydarzenia dla służb AA i trwały one do roku 2006, a później przeniesiono je do Skomielnej Czarnej.

Coraz lepiej organizowaliśmy warsztaty w Tenczynie przez kolejne Służby z Intergrup w Regionie Galicja i wielu ludzi z AA z Polski i Europy trafiało do nas, by podzielić się swym doświadczeniem siłą i nadzieją. Rozgłos Tenczyna we Wspólnocie AA dość znacznie się rozszerzył ponieważ zapraszaliśmy spikerów na nasze warsztaty z całej Polski, Europy i świata. Ponieważ od samego początku na warsztaty w Tenczynie przyjeżdżały rodziny, powstał też program dla spotkań Al.-Anon i Al. Ateen. Tenczyn nadal trwa pomimo pandemii ( odbywały się spotkania wirtualne) i jest miejscem już stałym dla spotkań AA, Al.-Anon, gdzie oprócz spotkań dla naszych Wspólnot każdy chętny może znaleźć źródło odnowy religijnej.

 

 

Wiesiek AA ”pieczątka” z Krakowa

Do wspólnoty zostałem przyjęty w 1988 roku. Nie myślałem że życie moje potoczy się takimi ścieżkami . Wówczas wspólnota miała tylko program 12 kroków i 12 tradycji AA.

Ale czas bycia we wspólnocie miał być czasem rozwoju osobistego i wspólnoty.  Kiedy w 1994 roku brałem czynny udział w kongresie AA, zauważyłem że w większości przypadków uczestnicy mityngów i kongresu mieli potrzebę innego niż dotychczas rozumienia dzielenia się doświadczeniem i rozwojem AA.

Ta potrzeba spowodowała, że zaczęliśmy się w Galicji zastanawiać jak ,gdzie i kiedy zorganizować takie spotkania. Był to czas dość intensywnych rozmów w tym temacie. Trwały rozmowy i dzieliliśmy własnym doświadczeniem. Był to czas zmian organizacyjnych wspólnoty. Zostało powołane biuro w Warszawie, które miało zawodowo obsługiwać całą wspólnotę. W tym czasie wpadliśmy na pomysł powołania warsztatów doświadczeń 12 kroków i 12 tradycji

Wreszcie padła propozycja Tenczyna. Kolejne spotkania w tym temacie dało taki rezultat, że spotkania mogły odbywać się cztery razy w roku, a organizatorem warsztatów będzie regionalny punkt kontaktowy „Galicji”

Z tą myślą udali się pomysłodawcy do ośrodka braci Kapucynów w Tenczynie . Spotkanie miało na celu zorganizowanie takich warsztatów i uzgodnienie warunków pobytu naszej wspólnoty w uzgodnionych terminach .

Bracia z otwartymi ramionami przyjęli nasze propozycje. Ośrodek był w trakcie budowy ale atmosfera tego spotkania spowodowała , że obie strony były zadowolone

Oczywiście były też również małe nieporozumienia oraz wiele spraw związanych z organizacją warsztatów. Ale czas pokazał jak fantastyczny okazała się ten pomysł.

Pierwsze spotkania odbywały się  w niedokończonym budynku lecz ważniejsza od tego była atmosfera spotkania. Warsztaty były bardzo gorące. Uczestnicy spotkania radośni. Organizatorzy zadowoleni. To było właśnie  to, co chcieliśmy osiągnąć. Wymiana doświadczeń w zakresie rozumienia programu . A także celu jaki mamy jako wspólnota. Nieść posłanie wszystkim, którzy chcą  i potrzebują. To co nas uczestników warsztatów doświadczyło to cel jaki chcieliśmy osiągnąć czyli wiedza oraz miłość do drugiego człowieka.

Wszystkim którzy byli ze mną przez ten czas dziękuje i życzę pięknego życia

 

Mietek AA z Oświęcimia 

Moja przygoda z warsztatami w Tenczynie zaczęła się we wrześniu 1997 r.
Warsztaty trwały już od ponad roku. Prowadziła je Intergrupa „Małopolska”.
Były to jedyne w obecnym czasie takie warsztaty w Polsce które zajmowały się krokami i tradycjami. Na
te warsztaty przyjeżdżali ludzie z Wrocławia, Warszawy i z Lublina z dużymi stażami trzeźwości. To tam
znalazłem mojego sponsora który mi pomógł poznać program.
Na tych warsztatach uczyłem się tradycji. W 2000 lub 2001 r. warsztaty prowadziła Intergrupa
„Podbeskidzie” i o ile dobrze pamiętam trwało to jeden rok. Organizatorami byli Marian z Woli i Mietek
z z Oświęcimia. Do tego czasu i potem do 2003r. warsztaty prowadziła Intergrupa „Małopolska”. W
latach 2004 – 2005 warsztaty prowadzili Józef i Krzysztof z Krakowa oraz Mietek z Oświęcimia. To taka
współpraca Integrup „Małopolski” i „Podbeskidzia”.
Potem warsztaty prowadziła aż do końca 2008 r. Intergrupa „Małopolska”
Od stycznia 2009 r prowadzenie warsztatów powierzone zostało na okres dwóch lat przez region
„Galicja” intergrupie „Podbeskidzie” w osobach Andrzeja z Andrychowa i Mietka z Oświęcimia.
Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy Basię z Wiśnicza.
Zaczęliśmy zapraszać spikerów z dużym doświadczeniem w trzeźwości i służbie do dzielenia się swoim
doświadczeniem z uczestnikami warsztatów. Byli to że wymienię niektórych Piotr Chudy z Krakowa,
Marek Czapeczka z Krakowa, Felek z Warszawy, Krzysiek Napoleon z Warszawy, i wielu innych. Po nas
prowadzenie warsztatów przejęła intergrupa „Podgórze”
Za lata jakie spędziłem w Tenczynie jestem wdzięczny Wspólnocie AA bo tam utrwalałem swoją
trzeźwość.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
22 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
22
0
Would love your thoughts, please comment.x